Header-SOS Sport

 

Udhëzimet për mbjelljen - SOS® Sport

Fushat sportive luhen - ditë pas dite. Nuk është çudi që njollat e e zhveshura të shfaqen shpesh në barin gjatë muajve më të ftohtë. Llojet normale të barit nuk mund t'i mbushin me sukses këto pjesë të pashtetshme, sepse nuk marrin mjaftueshëm dritë ose ngrohtësi. SOS e bën atë problem një gjë të kaluar. SOS mbin jashtëzakonisht shpejt në temperatura të ulëta - prandaj është ndihma e parë për terrenet sportive.

Udhëzimet për mbjelljen

Sowing instructions - prof
  1. Mbillni në një temperaturë toke deri në 4 gradë.
  2. Mbillni farën e barit në mënyrë të barabartë me një farës. Mbjellësi duhet të jetë i pastër dhe i thatë.
  3. Thellësia ideale e mbjelljes është 5 - 10 mm.
  4. Të ujitet shpesh për të shmangur thatësirën.
  5. Kositni një të tretën e gjatësisë së barit për çdo prerje. Lartësia minimale e kositjes nga 20 mm.