Header-SOS Sport

 

Упатство за сеење - SOS® Sport

Спортските терени се користат ден по ден. Не е чудо што големи празни места често се појавуваат на површината за време на ладните месеци. Нормалните видови на трева не можат успешно да ги пополнат овие празни места бидејќи не добиваат доволно светлина или топлина. SOS го решава овој проблем. SOS брзо расте при ниски температури - затоа што е прва помош за спортски терени.

Упатство за сеење

Sowing instructions - prof
  1. Сејте на температура на почвата од најмалку 4 степени.
  2. Рамномерно посејте ја семката со сејачка. Сејачката треба да биде чиста и сува.
  3. Идеалната длабочина на сеење е 5 - 10 мм.
  4. Често поливајте за да избегнете суша.
  5. Косете ја третината од должината на тревата при секое косење. Минималната висина на косење е 20 мм.