Header - SOS Lawn Repair

 

Udhëzimet për mbjelljen - SOS® Lawn repair

SOS® Riparimi i Barit të Barit është kombinimi më i shpejtë i barit. Këputet madje edhe në temperatura të ulëta nga 4°C. Mund të përdoret gjatë gjithë vitit.

Udhëzimet për mbjelljen

Icons verpakking Engels 10 - landscape
  1. Hiqni barin e vjetër dhe barojat duke përdorur vertikutim dhe bëni plehërimin.
  2. Mbjellni në dy drejtime kryqëzuar.
  3. Korrni lehtësisht me lopatë për të fshirë farat dhe rrotulloni sipërfaqen për të siguruar kontaktin e mirë midis tokës dhe farave.
  4. Ujitni shpesh për të parandaluar thatësinë.
  5. Kositeni barin në gjatësinë 6 - 8 cm, prerjeni në 4 cm.

Degëzimi: 1 - 2 javë. Kositeni shpesh dhe bëni pleherimin dhe ujiteni mjaftueshëm.