Header - SOS Lawn Repair

 

Упатство за сејење - SOS® Lawn Repair

SOS® Брзо обновувачката трева е најбрзата комбинација на трева. Никнува дури и на ниски температури од 4°C. Може да се користи низ целата година.

Упатство за сеење

Icons verpakking Engels 10 - landscape
  1. Отстранете ја старата трева и плевелите со вертикултирање и прихранете.
  2. Сејте во две вкрстени насоки.
  3. Нежно израмнете за да ги затрупате семките и превртете го површинскиот слој за подобар контакт помеѓу земјата и семките.
  4. Често поливајте за да избегнете суша.
  5. Косете на должина од 6 - 8 cм, скратете на 4 cм.

Р’тење: 1 - 2 недели. Често косете, прихранувајте и доволно поливајте.