Header-RPR Sport

 

Упатство за сеење - RPR® Sport

RPR е скратенка од Regenerating Perennial Ryegrass: издржлива тип на трева што се шири хоризонтално преку детерминирани столони. Прв перениален ливаден вид со оваа специфична карактеристика. RPR ја задржува својата издржливост и убавина дури и при најинтензивна употреба. Високата отпорност на газење ја прави идеална за спортски терени.

Упатство за сеење

picto's monaco
  1. Сејте на температура на почвата од најмалку 10 степени.
  2. Равномерно посејте го семето со сејалка. Сејалката треба да биде чиста и сува.
  3. Идеалната длабочина на сеење е 5 - 10 мм.
  4. Често поливајте за да избегнете суша.
  5. Косете ја третината од должината на тревата при секое косење. Минималната висина на косење е 20 мм.