Header-RPR Sport

 

Udhëzim për mbjelljen - RPR® Sport

RPR është shkurtesë për Barin Ripërtrirës gjethëngushtë shumë vjeqarë, një lloj shumë i fortë barit që përhapet horizontalisht përmes stolonëve të caktuar. Është barri i parë perennial që ka këtë karakteristikë specifike. RPR ruajti forcën dhe pamjen e mirë edhe gjatë përdorimit më intensiv. Toleranca e tij e lartë ndaj shkeljes e bën të ideal për aplikimet sportive.

Udhëzim për mbjelljen

picto's monaco
  1. Mbillni në një temperaturë të tokës edhe 10 gradë Celsius.
  2. Mbillni farën e barit në mënyrë të barabartë me një mbjellës. Mbjellësi duhet të jetë i pastër dhe i thatë.
  3. Thellësia ideale e mbjelljes është 5 - 10 mm.
  4. Ujiteni shpesh për të shmangur thatësinë.
  5. Kositeni një të tretën e gjatësisë së barit në secilën prerje. Lartësia minimale e pëllisjes është 20 mm.