RPR Lawn - Header

 

Anvisningar för sådd - RPR® Lawn

RPR® är en enormt stark, snabbväxande gräsblandning för intensiv användning och en fin, tät gräsmatta. Stark som järn och lämplig för rekreation och idrottsändamål.

Anvisningar för sådd

Icons verpakking Engels 10 - landscape
  1. Jämna ytan, avlägsna stenar och ogräs och gödsla.
  2. Så i två riktningar som korsar varandra.
  3. Kratta lätt för att täcka över fröna och rulla över ytan för att skapa en bra kontakt mellan jord och frön.
  4. Vattna ofta för att undvika torka.
  5. Klipp gräset när det är 6 - 8 cm högt, klipp till 4 cm.

Groning: 1 - 3 veckor. Klipp ofta och gödsla och vattna tillräckligt.