RPR Lawn - Header

 

Упатство за сејење - RPR® Lawn

RPR® е ултра-силна, брзо обновувачка комбинација-мешавина на трева со висока цврстина и густ бусен. Силна како железо и погодна за рекреација и спортски намени.

Упатство за сеење

Icons verpakking Engels 10 - landscape
  1. Израмнете ја површината, отстранете ги камењата и плевелите и прихранете ја почвата.
  2. Сејте во две вкрстени насоки.
  3. Нежно израмнете за да ги затрупате семките и превртете го површинскиот слој за подобар контакт помеѓу земјата и семките.
  4. Често поливајте за да избегнете суша.
  5. Косете на должина од 6 - 8 cм, скратете на 4 cм.

Р’тење: 1 - 3 недели. Често косете, прихранувајте и доволно поливајте.