Header-RPR Golf

 

Udhëzim për mbjelljen - RPR® Golf

RPR është shkurtim për Barin Regjenerues gjethëngushtë shumë vjeqarë : një lloj bari shumë i fortë që përhapet horizontalisht përmes stolonëve të caktuar. Është bari ri i parë gjethëngushtë që ka këtë karakteristikë specifike. RPR ruan forcën dhe pamjen e tij të mirë edhe gjatë përdorimit më intensiv. Toleranca e tij e lartë ndaj shkeljeve e bën atë ideal për aplikime sportive.

Udhëzim për mbjelljen

picto's monaco
  1. Mbill në temperaturën e tokës deri në 10 gradë Celsius.
  2. Mbjellja e barit të bëhet në mënyrë të rregullt me një mbjellës. Mbjellësi duhet të jetë i pastër dhe i thatë.
  3. Thellësia ideale e mbjelljes është 4 - 6 mm.
  4. Ujiteni shpesh për të shmangur thatësinë.
  5. Kositeni një të tretën e gjatësisë së barit për çdo prerje. Lartësia minimale e kositjes nga 10 mm.