Header-Resilient Blue Sport

 

Udhëzim për mbjellje - Resilient Blue® Sport

Mos u shqetëso, edhe gjatë kushteve ekstreme. Teknologjia e barit Resilient Blue lejon që barishti të pësojë shumë më pak në kushte ekstreme, si thatësirë dhe ngrohtësi, por gjithashtu siguron rimëkëmbjen më të shpejtë pas këtyre kushteve. Resilient Blue, standardi i ri për qëndrueshmëri.

Udhëzim për mbjellje

picto's monaco
  1. Mbill në temperaturën e tokës deri në 10 gradë Celsius.
  2. Mbjellja e barit të bëhet në mënyrë të rregullt me një mbjellës.
  3. Thellësia ideale e mbjelljes është 5 - 10 mm.
  4. Ujiteni shpesh për të shmangur thatësinë.
  5. Kositenii një të tretën e gjatësisë së barit në secilën prerje. Lartësia minimale e pëllisjes prej 20 mm.