Header-Resilient Blue Sport

 

Упатство за сеење - Resilient Blue® Sport

Не грижете се , дури и при екстремни услови. Со Resilient Blue технологијата на тревата значително помалку страда при екстремни услови, како суша и топлина, а исто така обезбедува најбрзо обновување по овие услови. Resilient Blue, новиот стандард за одржливост.

Упатство за сеење

picto's monaco
  1. Сејте на температура на почвата од најмалку 10 степени.
  2. Рамномерно посејте ја семката со сејалка. Сејалката треба да биде чиста и сува.
  3. Идеалната длабочина на сеење е 5 - 10 мм.
  4. Често поливајте за да избегнете суша.
  5. Косете ја третината од должината на тревата при секое косење. Минималната висина на косење е 20 мм.