Header-Resilient Blue Muda

 

Упутство за сетву - Resilient Blue® Muda

Ne brinite čak ni tokom ekstremnih uslova. Zahvaljujući tehnologiji Resilient Blue trave, travnjak mnogo manje pati pod ekstremnim uslovima, kao što su suša i visoke temperature, ali takođe osigurava najbrži oporavak nakon ovih uslova. Resilient Blue, novi standard održivosti. Potrebno minimalno navodnjavanje. Koristi se za dosejavanje. Prekid stanja mirovanja se u proleće odvija kada se pojave temperature od 15-17°C.

Упутство за сетву

picto's monaco
  1. Sejte pri temperaturi zemljišta od 10 stepeni.
  2. Posejte seme trave ravnomerno sejalicom. Sejalica treba da bude čista i suva.
  3. Idealna dubina sejanja je 5 - 15 mm.
  4. Često zalivajte da izbegnete sušu.
  5. Kosite jednu trećinu dužine trave po svakom košenju. Minimalna visina košenja je 12 mm.