Header-Resilient Blue Muda

 

Udhëzim për mbjelljen - Resilient Blue® Muda

Mos u shqetëso, edhe gjatë kushteve ekstreme. Teknologjia e barit Resilient Blue lejon që barishti të pësojë shumë më pak në kushte ekstreme, si thatësirë dhe ngrohtësi, por gjithashtu siguron rimëkëmbjen më të shpejtë pas këtyre kushteve. Resilient Blue, standardi i ri për qëndrueshmëri.

Udhëzim për mbjelljen

picto's monaco
  1. Mbill në temperaturën e tokës deri në 10 gradë Celsius.
  2. Mbill mbjellën e barit në mënyrë të rregullt me një mbjellës. Mbjellësi duhet të jetë i pastër dhe i thatë.
  3. Thellësia ideale e mbjelljes është 5 - 15 mm.
  4. Ujiteni shpesh për të shmangur thatësinë.
  5. Kositeni një të tretën e gjatësisë së barit në secilën prerje. Lartësia minimale e pëllisjes prej 12 mm.