Header - Resilient Blue Lawn - Sowing instructions

 

Anvisningar för sådd - Resilient Blue® Lawn

Ingen anledning till oro. Inte ens under extrema förhållanden. Med tekniken Resilient Blue® tål gräsmattan extrema förhållanden såsom torka och värme mycket bättre, samtidigt som gräset återhämtar sig snabbare.

Anvisningar för sådd

Icons verpakking Engels 10 - landscape
  1.  Jämna ytan, avlägsna stenar och ogräs och gödsla.
  2. Så i två riktningar som korsar varandra.
  3.  Kratta lätt för att täcka över fröna och rulla över ytan för att skapa bra kontakt mellan jord och frön.
  4.  Vattna ofta för att undvika torka.
  5.  Klipp gräset när det är 6 - 8 cm högt, klipp till 4 cm.

Groning: 2 - 4 veckor. Klipp ofta och gödsla och vattna tillräckligt.

Where to buy

Find the nearest Barenbrug location
Units: Kilometers
Address, City, Zip-Code, Country, ...
Location Type

Agri-Cal USA (D)

Mill Street 19, 04765 Patten US, United States
Distance: -

Barenbrug USA (OC)

Oregon 99E 33477, 97389 Tangent US, United States
Distance: -

BWI Companies Inc. - Dallas/Fort Worth (D)

Upfield Drive 1418, 75006 Carrollton US, United States
Distance: -