Header - Resilient Blue Lawn - Sowing instructions

 

Упатство за сеење - Resilient Blue® Lawn

Не грижете се , дури и во екстремни услови. Со технологијата на Resilient Blue® травникот многу помалку страда при екстремни услови, како суша и топлина, но и осигурува најбрзо обновување при вакви услови.

Упатство за сеење

Icons verpakking Engels 10 - landscape
  1. Израмнете ја површината, отстранете ги камењата и плевелите и прихранете ја почвата.
  2. Сејте во две вкрстени насоки.
  3. Нежно израмнете за да ги затрупате семките и превртете го површинскиот слој за подобар контакт помеѓу земјата и семките.
  4. Често поливајте за да избегнете суша.
  5. Косете на должина од 6 - 8 cм, скратете на 4 cм.

Р’тење: 2 - 4 недели. Често косете, прихранувајте и доволно поливајте.

Where to buy

Find the nearest Barenbrug location
Units: Kilometers
Address, City, Zip-Code, Country, ...
Location Type

Agri-Cal USA (D)

Mill Street 19, 04765 Patten US, United States
Distance: -

Barenbrug USA (OC)

Oregon 99E 33477, 97389 Tangent US, United States
Distance: -

BWI Companies Inc. - Dallas/Fort Worth (D)

Upfield Drive 1418, 75006 Carrollton US, United States
Distance: -