Header - Resilient Blue Lawn - Sowing instructions

 

Udhëzimet për mbjelljen - Resilient Blue® Lawn

Mos u shqetësoni, edhe gjatë kushteve ekstreme. Teknologjia e barit Resilient Blue® lejon që bari në fushën tuaj terreni të vuajë shumë më pak nën kushte ekstreme, si thatësirë dhe nxehtësi, por gjithashtu siguron rimëkëmbjen më të shpejtë pas këtyre kushteve.

Udhëzimet për mbjelljen

Icons verpakking Engels 10 - landscape
  1. Nivelizoni sipërfaqen, hiqni gurët dhe barinjët dhe bëni plehërimin
  2. Mbjellni në dy drejtime kryqëzuar.
  3. Kostini lehtësisht me lopatë për të fshirë farat dhe rrotulloni sipërfaqen për të siguruar kontaktin e mirë midis tokës dhe farave.
  4. Ujitni shpesh për të parandaluar thatësinë.
  5. Kositni barin në gjatësinë 6 - 8 cm, prerjeni në 4 cm.

Degëzimi: 2 - 4 javë. Kositeni shpesh dhe bëni plehërimin dhe ujiteni mjaftueshëm.