Header-Resilient Blue Golf

 

Упутство за сетву - Resilient Blue® Golf

Ne brinite čak ni tokom ekstremnih uslova. Zahvaljujući tehnologiji Resilient Blue trave, travnjak je otporniji prilikom ekstremnih uslova, kao što su suša i visoke temperature, ali takođe osigurava najbrži oporavak nakon ovih uslova. Resilient Blue, novi standard održivosti. Koristi se za formiranje travnjaka na golf terenima.

Упутство за сетву

picto's monaco
  1. Sejte pri temperaturi zemljišta od 10 stepeni.
  2. Posejte seme trave ravnomerno sejalicom. Sejalica treba da bude čista i suva.
  3. Idealna dubina sejanja je 5 - 10 mm.
  4. Često zalivajte da izbegnete sušu.
  5. Minimalna visina košenja je 12 mm.