Header-Resilient Blue Golf

 

սերմենտացնելու տեղեր - Resilient Blue® Golf

Դուք չպերկանք, նաև արտասահմանյան պայմաններում։ Վերաճոխանումների համար Resilient Blue խոհարարությունը ավելի շուրթից պահանջում է չափահասների մեջ, ինչպես օրերին և ջուրի մեջ, բայց նույնպես ապահովում է ամենաշուրթ վերակառուցման։ Resilient Blue, նորաբարձր մակարդակի ապրանքանիշը։

Բարձրացնելու համար աղբիցներ

picto's monaco
  1. Տեղադրեք տեղադրեք եղանական ջրահարդակությամբ որևէ 10 աստիճանից նվազագույնը։
  2.  Տեղադրեք տեղադրեք նարնջագույն դաշտավայրի սերմենով։ Նարնջագույնը պետք է մաքրված եւ ավելինը ավելի վառ լինի։
  3.  Գերագրեք իմաստական մարչականությունը 5 - 10 մմ։
  4.  Հաճախ ջրեք հաճախորդություններից պահելու համար։
  5.  Հարցերը մոթեք մերժեք՝ ամեն մեկ կոճակով ուղիղ ճիշտակեք։ Կոճակաբառի առավելացված առույտը՝ 12 մմ։