Header-Resilient Blue Golf

 

udhëzimet për të mbjellë - Resilient Blue® Golf

Mos u shqetëso, madje edhe në kushte të ekstreme. Teknologjia e barës Resilient Blue bën që barja të pësojë shumë më pak në kushte të ekstreme, si thatësira dhe nxehtësia, por gjithashtu siguron rimëkëmbjen më të shpejtë pas këtyre kushteve. Resilient Blue, standardi i ri për qëndrueshmëri.

udhëzimet për të mbjellë

picto's monaco
  1. Mbill në temperaturën e tokës deri në 10 gradë Celsius.
  2. Mbill mbjellën e barit në mënyrë të rregullt me një mbjellës. Mbjellësi duhet të jetë i pastër dhe i thatë.
  3. Thellësia ideale e mbjelljes është 5 - 10 mm.
  4. Irigjoni shpesh për të shmangur thatësinë.
  5. Pëllisni një të tretën e gjatësisë së barit në secilën prerje. Lartësia minimale e pëllisjes prej 12 mm.