Header-Monza

 

Udhëzime për mbjellje - Monza

Monza është një bermudagrass i mbjellët superior i shkëlqyer për përdorim në fusha golfi, barit sportiv dhe legenë me cilësi më të lartë. Ka densitet të shkëlqyer dhe tolerancë ndaj veshjes, që janë pjesë e linjës së produkteve të Barenbrug. 

Udhëzime për mbjellje

picto's monaco
  1. Mbill në temperaturën e tokës deri në 10 gradë Celsius.
  2. Mbill mbjellën e barit në mënyrë të rregullt me një mbjellës. Mbjellësi duhet të jetë i pastër dhe i thatë.
  3. Thellësia ideale e mbjelljes është 10 mm.
  4. Irigjoni shpesh për të shmangur thatësinë.
  5. Pëllisni një të tretën e gjatësisë së barit në secilën prerje. Lartësia minimale e pëllisjes prej 10 mm.