Sowing instructions - Lawn clover

 

Anvisningar för sådd - Lawn Clover

Så din egen lycka! Grässorten Lawn Clover är en småbladig vitklöver som har hög tålighet mot torka. Med Lawn Clover kan du spara in på konstgödsel eftersom klöver fångar upp kväve ur atmosfären, binder det i jorden och gör det tillgängligt för grästillväxt. Tack vare detta skapas en självförsörjande gräsmatta som är tålig mot torka och tät. Och dessutom håller det ogräset i bukt. Som en bonus kommer din gräsmatta att lida mindre och återhämta sig snabbare från skador och urinfläckar från husdjur. Sist men inte minst kommer klövern bidra till att öka den biologiska mångfalden; det är ett hållbart val!

Anvisningar för sådd:

Lawn clover icons-verpakking

Ny sådd:

  1. Jämna till ytan, ta bort stenar och ogräs; gödsla. Jordtemperaturen bör vara minst 10 grader.
  2. Så i två riktningar som korsar varandra.
  3. Kratta försiktigt för att täcka över fröna och välta ytan för att säkerställa god kontakt mellan jord och frön. Se till att fröna inte hamnar djupare än 0,5 cm ner i jorden.
  4. Vattna regelbundet för att undvika torka.
  5. När gräshöjden blir 5 cm, klipp ner mattan till 3 cm. Frekvent klippning är nödvändig för att skapa en matta med ett skirt och småbladigt utseende.

Översådd:

  1. Klipp gräsmattan och räfsa bort klippet. Jordtemperaturen vid översådd bör vara minst 10 grader.
  2. Så i två riktningar som korsar varandra.
  3. Kratta gräsmattan försiktigt för att fördela fröna jämnt bland de redan befintliga gräsplantorna.
  4. Vattna regelbundet för att undvika torka.
  5. Klipp gräsmattan regelbundet för att hålla den på en höjd av 3 cm. Detta kommer att ge de nya plantorna mer ljus och luft för att kunna etablera sig. Frekvent klippning är nödvändig för att skapa en matta med ett skirt och småbladigt utseende.

Frekvent klippning är nödvändig för att skapa klöver med ett skirt och småbladigt utseende.

Groning: 2 - 4 veckor. Klipp ofta och gödsla och vattna tillräckligt.

Dosering för en matta med enbart Lawn Clover: 10 g/m2

Dosering när den blandas med gräsfrö: 50 gram Lawn Clover per kg gräsfrö

Översådd på en befintlig gräsmatta: 1,5 g/m2