Sowing instructions - Lawn clover

 

Instrukcja siewu - Lawn Clover

Zasiej i ciesz się efektem! Koniczyna trawnikowa to drobnolistna koniczyna biała o wysokiej odporności na suszę. Lawn Clover pozwala zaoszczędzić na etapie nawożenia. Koniczyna wychwytuje azot z powietrza i wiąże go w glebie, pobudzając w ten sposób wzrost okrywy trawiastej. Umożliwia to założenie gęstego, samowystarczalnego trawnika odpornego na suszę i hamującego rozwój chwastów. Trawnik jest bardziej wytrzymały i szybciej regeneruje się po uszkodzeniach i plamach z moczu zwierząt domowych. Oprócz tego koniczyna przyczynia się do wzrostu bioróżnorodności – ekologiczny wybór!

Instrukcje dotyczące wysiewu:

Lawn clover icons-verpakking

Nowy siew:

  1. Wyrównać podłoże, usunąć kamienie i chwasty, zasilić glebę nawozem. Temperatura gleby powinna wynosić co najmniej 10 stopni.
  2. Wysiewać w dwóch krzyżujących się kierunkach.
  3. Delikatnie zagrabić, aby zagłębić nasiona w glebie. Zwałować powierzchnię, aby zapewnić dobry kontakt między glebą a nasionami. Nasiona nie powinny być umieszczone w glebie na głębokości większej niż 0,5 cm.
  4. Często podlewać, aby uniknąć wysuszenia.
  5. Gdy rośliny osiągną wysokość 5 cm, przyciąć do 3 cm. Konieczne jest częste koszenie, aby uzyskać powierzchnię pokrytą efektownymi, drobnolistnymi roślinami.

Dosiew:

  1. Skosić trawnik i usunąć ścinki trawy. Temperatura gleby przy dosiewie powinna wynosić co najmniej 10 stopni.
  2. Wysiewać w dwóch krzyżujących się kierunkach.
  3. Delikatnie przeczesać trawnik grabiami, aby równomiernie rozprowadzić nasiona między już rosnącymi roślinami.
  4. Często podlewać, aby uniknąć wysuszenia.
  5. Często kosić trawnik na wysokość 3 cm. Zapewni to odpowiedni dostęp światła i powietrza dla nowych roślin. Konieczne jest częste koszenie, aby uzyskać powierzchnię pokrytą efektownymi, drobnolistnymi roślinami.

Konieczne jest częste koszenie, aby uzyskać okrywę złożoną z efektownych, drobnolistnych roślin.

Wschody: 2 – 4 tygodnie. Kosić regularnie, odpowiednio nawozić i nawadniać.

Dozowanie Lawn Clover (okrywa złożona wyłącznie z koniczyny) : 10 g/m2

Dozowanie (mieszanka z nasionami traw): 50 g nasion Lawn Clover na 1 kg nasion trawy

Dosiew na już założonym trawniku: 1,5 g/m2