Sowing instructions - Lawn clover

 

Návod k výsevu – Lawn Clover

Vysejte si své štěstí! Lawn Clover je drobnolistý bílý jetel, který je velmi odolný vůči suchu. S Lawn Clover ušetříte za hnojivo, protože jetel zachycuje dusík z atmosféry, váže ho v půdě a zpřístupňuje ho pro růst trávy. Vytvoříte tak soběstačný trávník, který je odolný vůči suchu, hustý a s menším výskytem plevele. Váš trávník bude navíc méně náchylný a případné poškození a skvrny po moči domácích zvířat zmizí rychleji. V neposlední řadě, jetel pomáhá zvyšovat biodiverzitu – představuje udržitelnou volbu!

Návod k výsevu

Lawn clover icons-verpakking

Nový výsev:

  1. Vyrovnejte povrch, odstraňte kameny a plevel a pohnojte. Teplota půdy by měla být minimálně 10 stupňů.
  2. Vysejte křížem ve dvou směrech.
  3. Jemně pohrabejte, abyste semena překryli hlínou, a povrch zválcujte pro zajištění důkladného kontaktu mezi hlínou a semeny. Dbejte na to, aby semena nebyla v hlíně hlouběji než 0,5 cm.
  4. Pravidelně zavlažujte, abyste zabránili vyschnutí.
  5. Trávník sečte při výšce 5 cm, sečení na 3 cm. Časté sečení je nezbytné pro formování jemného vzhledu s drobnými lístky.

Dosev:

  1. Trávník posečte a odstraňte posekanou trávu. Teplota půdy pro dosev by měla být minimálně 10 stupňů.
  2. Vysejte křížem ve dvou směrech.
  3. Trávník jemně pohrabte pro rovnoměrné rozmístění semen mezi stávající rostliny.
  4. Pravidelně zavlažujte, abyste zabránili vyschnutí.
  5. Sečte pravidelně při výšce 3 cm. Tím zajistíte přístup světla a vzduchu pro uchycení nových rostlin. Časté sečení je nezbytné pro formování jemného vzhledu s drobnými lístky.

Časté sečení je nezbytné pro zformování jetele jemného vzhledu s drobnými lístky.
Vzklíčení: 2 - 4 týdny. Zajistěte časté sečení a dostatečné hnojení a zavlažování.

Dávkování pro osev plochy pouze semeny Lawn Clover: 10 g/m2

Dávkování ve směsi s travním semenem: 50 g semen Lawn Clover na 1 kg travních semen

Dosev na stávající trávník: 1,5 g/m2