Header-Happy-Lawn

 

Udhëzimet për mbjelljen - Happy Lawn®

A dëshiron të kontribuosh në biodiversitet me një gazon të gjallë? Happy Lawn përmban lule të veçanta që mund të kositen dhe që pasurojnë ekosistemin lokal tënd. Shton më shumë ngjyrë dhe gjallëri në kopshtin tënd.

Udhëzimet për mbjelljen

Sowing instructions - semi prof
 1. Hapni kutin nga lart duke hequr tashin e thyer.
 2. Merrni thesin me fara të barit dhe lule nga kutia.
  Thyejeni thesin. Hedhni përmbajtjen në kompartimentin e vogël.
  Mbylleni pjesën e sipërme të kutisë.
 3. Hapni kapakun e shpërndarjes. Filloni të mbillni.
 4. Nivelizoni sipërfaqen, hiqni gurët dhe barinjët dhe bëni plehërimin
 5. Mbjellni në dy drejtime kryqëzuar.
 6. Kostini lehtësisht me lopatë për të fshirë farat dhe rrotulloni sipërfaqen për të siguruar kontaktin e mirë midis tokës dhe farave.
 7. Ujitni shpesh për të parandaluar thatësinë.
 8. Kositni barin në gjatësinë 6 - 8 cm, prerjeni në 4 cm.

Degëzimi: 2 - 4 javë. Kositeni shpesh dhe bëni plehërimin dhe ujiteni mjaftueshëm.