Header-Happy-Lawn

 

Anvisningar för sådd - Happy Lawn®

Vill du bidra till biologisk mångfald med en livlig gräsmatta? Happy Lawn innehåller unika klippbara blommor som berikar ditt lokala ekosystem. Det adderar mer färg och liv i din trädgård.

Anvisningar för sådd

Sowing instructions - semi prof
  1.  Öppna lådan högst upp genom att ta bort rivremmen.
  2.  Ta ut påsen med gräs- och blomfrön från lådan. Riv upp påsen. Strö innehållet i det lilla facket. Stäng toppen av lådan.
  3.  Öppna spridningsluckan. Börja så. Anvisningar för sådd.
  4.  Jämna ytan, avlägsna stenar och ogräs och gödsla.
  5.  Så i två riktningar som korsar varandra.
  6.  Kratta lätt för att täcka över fröna och rulla över ytan för att skapa bra markkontakt mellan jord och frön.
  7.  Vattna ofta för att undvika torka.
  8.  Klipp gräset när det är 6 - 8 cm högt, klipp till 4 cm.  

Groning: 2 - 4 veckor. Klipp ofta och gödsla och vattna regelbundet.